Hộp trang sức giấy xoắn

Một dòng sản phẩm tinh tế và độc đáo của tranhgiayxoan.com. Bạn đang xem những mẫu hộp đựng trang sức bằng chất liệu giấy xoắn, được làm hoàn toàn bằng tay 100%. Hộp giấy xoắn này có thể đựng nữ trang như nhẫn, dây chuyền... Phù hợp cho phái nữ yêu thích cái đẹp và những sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam.

Hộp trang sức giấy xoắn 01
Mô tả sản phẩm - Hộp đựng trang sức giấy xoắn làm hoàn toàn bằng tay, cực kỳ tinh xảo và độc đáo. -...
Hộp trang sức giấy xoắn 02
Mô tả sản phẩm - Hộp đựng trang sức giấy xoắn làm hoàn toàn bằng tay, cực kỳ tinh xảo và độc đáo. -...
Hộp trang sức giấy xoắn 03
Mô tả sản phẩm - Hộp đựng trang sức giấy xoắn làm hoàn toàn bằng tay, cực kỳ tinh xảo và độc đáo. -...
Hộp trang sức giấy xoắn 04
Mô tả sản phẩm - Hộp đựng trang sức giấy xoắn làm hoàn toàn bằng tay, cực kỳ tinh xảo và độc đáo. -...
Hộp trang sức giấy xoắn 05
Mô tả sản phẩm - Hộp đựng trang sức giấy xoắn làm hoàn toàn bằng tay, cực kỳ tinh xảo và độc đáo. -...
Hộp trang sức giấy xoắn 06
Mô tả sản phẩm - Hộp đựng trang sức giấy xoắn làm hoàn toàn bằng tay, cực kỳ tinh xảo và độc đáo. -...
Hộp trang sức giấy xoắn 07
Mô tả sản phẩm - Hộp đựng trang sức giấy xoắn làm hoàn toàn bằng tay, cực kỳ tinh xảo và độc đáo. -...
Hộp trang sức giấy xoắn 08
Mô tả sản phẩm - Hộp đựng trang sức giấy xoắn làm hoàn toàn bằng tay, cực kỳ tinh xảo và độc đáo. -...
Hộp trang sức giấy xoắn 09
Mô tả sản phẩm - Hộp đựng trang sức giấy xoắn làm hoàn toàn bằng tay, cực kỳ tinh xảo và độc đáo. -...
Hộp trang sức giấy xoắn 10
Mô tả sản phẩm - Hộp đựng trang sức giấy xoắn làm hoàn toàn bằng tay, cực kỳ tinh xảo và độc đáo. -...
Hộp trang sức giấy xoắn 11
Mô tả sản phẩm - Hộp đựng trang sức giấy xoắn làm hoàn toàn bằng tay, cực kỳ tinh xảo và độc đáo. -...

Scroll To Top

params.svg
CẤU HÌNH NGOÀI GIAO DIỆN
Float header
Float topbar
Mặc định Hộp rộng