Thiệp Giấy Xoắn Cám Ơn

"Đôi lúc ánh sáng trong cuộc đời ta lịm tắt, và được nhen nhóm lại bởi tia lửa của một ai đó. Mỗi chúng ta phải nghĩ tới những người đã đốt lên ngọn lửa trong ta với lòng biết ơn sâu sắc" (Khuyết danh). Một tấm thiệp Cảm Ơn chân thành chắc chắn sẽ gắn kết tình thân giữa bạn với mọi người.

 

Thiệp Cảm Ơn 01
- Hãy trao tặng cho những người thân, bạn bè, đối tác tấm thiệp cảm ơn này khi bạn đã...
Thiệp Cảm Ơn 02
- Hãy trao tặng cho những người thân, bạn bè, đối tác tấm thiệp cảm ơn này khi bạn đã...
Thiệp Cảm Ơn 03
- Hãy trao tặng cho những người thân, bạn bè, đối tác tấm thiệp cảm ơn này khi bạn đã...
Thiệp Cảm Ơn 04
- Hãy trao tặng cho những người thân, bạn bè, đối tác tấm thiệp cảm ơn này khi bạn đã...
Thiệp Cảm Ơn 05
- Hãy trao tặng cho những người thân, bạn bè, đối tác tấm thiệp cảm ơn này khi bạn đã...

Scroll To Top

params.svg
CẤU HÌNH NGOÀI GIAO DIỆN
Float header
Float topbar
Mặc định Hộp rộng