TRANH GIẤY XOẮN

Nghệ thuật giấy xoắn, hay giấy cuộn, đã tồn tại hàng trăm năm nay – từ những nhà tu hành cuốn giấy vàng thời Phục Hưng cho tới những quý cô theo học nghệ thuật này vào thế kỷ 19. Ngày nay, nghệ thuật quilling trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Để tạo ra những bức tranh giấy xoắn này, cần rất nhiều sự kiên nhẫn, tính sáng tạo và niềm đam mê môn nghệ thuật độc đáo này.

Tranh Việt Nam 01
Tranh Việt Nam 01
250.000₫
- Nội dung: Tranh giấy xoắn phong cảnh đồng quê Việt Nam - Trường hợp bạn muốn lắp thêm khung kính...
Tranh Việt Nam 02
Tranh Việt Nam 02
250.000₫
- Nội dung: Tranh giấy xoắn phong cảnh làng quê Việt Nam. - Trường hợp bạn muốn lắp thêm khung kính cho...
Tranh Việt Nam 03
Tranh Việt Nam 03
250.000₫
- Nội dung: Tranh giấy xoắn phong cảnh đồng quê Bắc Bộ Việt Nam. - Trường hợp bạn muốn lắp thêm khung kính...
Tranh Việt Nam 04
Tranh Việt Nam 04
250.000₫
- Nội dung: Tranh giấy xoắn đồng quê sông nước Việt Nam. - Trường hợp bạn muốn lắp thêm khung kính...
Tranh Việt Nam 05
Tranh Việt Nam 05
250.000₫
- Nội dung: Tranh giấy xoắn phố cổ Hội An. - Trường hợp bạn muốn lắp thêm khung kính cho bức tranh giấy...
Tranh Việt Nam 06
Tranh Việt Nam 06
250.000₫
- Nội dung: Tranh giấy xoắn cày ruộng ở làng quê Việt Nam. - Trường hợp bạn muốn lắp thêm khung kính...
Tranh Việt Nam 07
Tranh Việt Nam 07
250.000₫
- Nội dung: Tranh giấy xoắn cô gái gánh hoa đồng quê Việt Nam. - Trường hợp bạn muốn lắp thêm khung kính...
Tranh Việt Nam 08
Tranh Việt Nam 08
250.000₫
- Nội dung: Tranh giấy xoắn đồng quê Việt Nam. - Trường hợp bạn muốn lắp thêm khung kính cho bức tranh giấy...
Tranh Việt Nam 09
Tranh Việt Nam 09
250.000₫
- Nội dung: Tranh giấy xoắn phong cảnh quê hương Việt Nam. - Trường hợp bạn muốn lắp thêm khung kính cho...
Tranh Việt Nam 10
Tranh Việt Nam 10
250.000₫
- Nội dung: Tranh giấy xoắn phong cảnh quê hương Việt Nam. - Trường hợp bạn muốn lắp thêm khung kính cho...
Tranh Việt Nam 11
Tranh Việt Nam 11
250.000₫
- Nội dung: Tranh giấy xoắn cậu bé chăn trâu. - Trường hợp bạn muốn lắp thêm khung kính cho bức tranh...
Tranh Việt Nam 12
Tranh Việt Nam 12
250.000₫
- Nội dung: Tranh giấy xoắn phong cảnh sông nước vùng ĐBSCL Việt Nam. - Trường hợp bạn muốn lắp thêm khung...

Scroll To Top

params.svg
CẤU HÌNH NGOÀI GIAO DIỆN
Float header
Float topbar
Mặc định Hộp rộng